Sähköalan yrittäjäksi ryhtyminen - usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä ominaisuuksia yrittäjältä vaaditaan?

Yrittämisen lähtökohtana on halu toimia yrittäjänä sekä luottamus omaan ammattitaitoon ja liikeideaan. Lisäksi tarvitaan kykyä ja halua tehdä töitä itsenäisesti ja valmiutta ottaa harkittuja riskejä. Yrittäjältä vaaditaan myös tavoitteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Silti parhaatkaan yrittäjäominaisuudet eivät takaa menestymistä: ne vain muodostavat edellytykset menestyä.

Yrittäjän on kyettävä toimivaan yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Siksi yhteistyökyky, ulospäinsuuntautuneisuus ja täsmällisyys ovat välttämättömiä ominaisuuksia. Vaikeina aikoina yrittäjä hyötyy sitkeydestä, paineensietokyvystä ja uskosta yritysideaan. Yrittäjäksi aikovalta edellytetään myös kunnossa olevaa taloutta ja kykyä hoitaa raha-asioita.

Yrittämisessä on aina aloittamisen kynnys. Miten Kodin Sähkömestarit konsepti helpottaa yritystoiminnan aloitusta?

Kodin Sähkömestarit konsepti on rakennettu madaltamaan aloittamisen kynnystä. Saat meiltä esim. valmiin asiakasalueen. Kodin Sähkömestarit akatemia kouluttaa sähköalan ammattilaisen yrittäjäksi yrityksen liiketoiminnan saloihin. Toiminnassa keskitytään esim. asiakaspalvelutyöhön, myyntiin, markkinointiin, ostamiseen, laskuttamiseen, ym. Aloittavan yrittäjän ei tarvitse opetella asioita kantapään kautta.    

Mitä ominaisuuksia Kodin Sähkömestarit -yrittäjyys vaatii?

Yleisten yrittäjänominaisuuksien lisäksi vaadimme sitoutumista ketjun konseptiin. Toivomme, että luonteesi on oppimiskykyinen, rehellinen ja luotettava. Hyötyä on myös asiakaspalveluasenteesta, ahkeruudesta, pitkäjänteisyydestä, tavoitteellisuudesta ja tunnollisuudesta. Positiivinen elämänasenne vie pitkälle! Yrittäjä esittäytyy -sivulta voit lukea, mitä yrittäjämme ovat sanoneet!

Pitääkö Kodin Sähkömestarit -yrittäjällä olla sähköalan koulutusta? Entä työkokemusta?

Kyllä, vaadimme yrittäjiltämme ainakin 2. asteen sähköalan koulutuksen sekä laaja-alaisesti kokemusta kiinteistöjen sähköasennuksista. Kodin Sähkömestarit Akatemia huolehtii jatkokoulutuksesta.

Mitä on ketjuyrittäjyys?

Ketjuyrittäjyys on yksinkertaisesti ilmaistuna sitä, että yrittäjä toimii yritysketjun tai -verkoston jäsenenä. Tyypillistä ketjuyrittäjyydelle on, että yrittäjä on taloudellisesti itsenäinen, mutta tekee tiivistä yhteistyötä verkoston jäsenten kanssa eri osa-alueilla.

Ketjun jäseneksi haetaan ja ketjun vetäjäyritys johtaa yhteistyötä. Ketjuyrittäjyys on vaihtoehto sekä aloittavalle että jo toimivalle yrittäjälle. Tunnetuin ketjuyrittäjyyden muoto on franchising.

Minkälaista rahoitusta aloittava yrittäjä voi hakea?

Aloittava yrittäjä voi hakea toiminnan aloittamiseen ja peruselinkustannuksiin Starttirahaa TE-toimistosta. Yrittäjät voivat hakea myös avustuksia esimerkiksi kone- ja laitehankintoihin tai ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Finnvera-laina on tarkoitettu sekä uusille että jo toimiville pk-yrityksille. Finnvera voi antaa myös vakuuksia pankkilainalle.

Missä vaiheessa Starttirahaa haetaan?

Starttirahaa täytyy hakea ennen yritystoiminnan aloittamista.

Miten otan yhteyttä?

Ensimmäinen ja helpoin tapa ottaa yhteyttä on täyttää Rekrytointi-sivulla oleva lomake. Voit myös kysyä lisää sähköpostilla tai puhelimitse.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olen jättänyt hakemuksen?

Käsittelemme hakemukset. Riittää, kun jäät odottamaan mahdollista yhteydenottoamme. Pyrimme vastaamaan hakemuksiin viikon kuluessa ja kutsumme hakijan mahdolliseen haastatteluun puhelimitse. Ajoittain haut saattavat pitkittyä erinäisistä syistä, joten odotathan kärsivällisesti yhteydenottoamme. Kaikki hakijat, jotka eivät tule valituksi, saavat tiedon sähköpostitse.

Voiko Kodin Sähkömestarit -yrittäjällä olla muuta liiketoimintaa?

Kodin Sähkömestarit -yrittäjyyden pitää olla päätoimista. Muuhun yritystoimintaan pitää hakea Kodin Sähkömestareiden suostumus, ja jokainen tapaus käsitellään erikseen.

SÄHKÖSUUNNITTELU

Laadukkaat suunnitelmat tuovat kustannussäästöä kiinteistön koko elinkaarena ajalta. Meltä sähkösuunnitelmat, mitoitukset, piirustukset..

SÄHKÖASENNUS

Luotettavat ja pätevät Kodin Sähkömestarit yrittäjät käyttävät suurien ketjutoimittajien laadukkaita sähkötravikkeita.

YRITTÄJÄKSI

Sähköalan ammattilainen! Oletko miettinyt yrittäjän uraa? Valmiilla Kodin Sähkömestarit konseptilla ja tuella aloitat toiminnan nopeasti.

MEIDÄN PALVELUMME

Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!