Yrittäjä esittäytyy

"Hyvin palveleva kodinsähköistys luo tyytyväisen asiakaskunnan."

Jani Helin

Miksi ryhdyit yrittäjäksi?

Jokaisen pätevän sähköasentajan luonnollinen haave on oma yritys. Yrittäjyys on myös selkeä jatkumo sähköasentajan koulutuksen ja seitsemän vuoden laaja-alaisen työkokemukseni jälkeen. Yrittäjän toimintaan liittyy tiettyjä vapauksia ja vastuita, jotka soveltuvat minulle erinomaisesti. Olen esimerkiksi itsenäinen, ahkera ja tarkka raha-asioissa. Pidän siitä, että voin itse määritellä työaikani ja menestymiseni sekä vaikuttaa tulotasooni.

Miksi liityit Sähkömestarit-tiimiin?

Osana Sähkömestarit-tiimiä pystyn kehittämään itseäni sähköalalla eteenpäin. Kodin Sähkömestarit palvelee rakentajaa monipuolisesti kiinteistöjen sähkö- ja teleasennuksissa (esim. antenni- ja tietoverkot, valaistus- ja lämmitysjärjestelmät sekä hälytys- ja valvontajärjestelmät), mikä on monipuolistanut minun entistä asiakaskuntaani ja työpäiviäni.

Yrittämisen aloituskynnys oli Kodin Sähkömestareiden kanssa matalampi kuin olisi ollut aivan yksin. Sain ohjeistusta, opastusta ja rohkaisua esimerkiksi talouteen ja sähköalaan liittyvien standardien ja määräysten kanssa.

Millaisia vahvuuksia sinulla on ihmisenä ja sähköalan ammattilaisena?

Olen erikoistunut kiinteistöjen sähköasennuksiin. Olen palvelunhaluinen ja pitkäjänteinen ihminen. Osaan kuunnella asiakasta ja kertoa hänelle eri ratkaisumalleja, joista hän voi valita mieleisensä. Voin luvata, että asiakkaani ovat tyytyväisiä. Olen valmis siihen, että joskus on tehtävä töitä aamukahdeksasta iltakahdeksaan: pääasia on, että se tehdään, mitä luvataan.

Mitä hyötyjä näet yhteistyössä?

Minusta on tärkeää verkostoitua toisten Kodin Sähkömestarit-yritysten ja eri alojen ammattilaisten kanssa. Kaikilla työmailla yhteistyötaidot ovat välttämättömät. Yhdessä tarjoamme asiakkaillemme kattavampia palveluja laajemmalla alueella. Tähtäämme aina pysyviin asiakassuhteisiin.

Tutustu miksi sähköalan ammattilaiset liittyvät Kodin Sähkömestarit -ketjuun!